Sociální služby

Společnost VAŠE sociální služby je registrovaným poskytovatelem terénních sociálních služeb.

Odvádí práci na profesionální úrovni s lidským přístupem a s ohledem na individualitu každého člověka.

Kdo jsme a co děláme?

Naším posláním je poskytovat terénní sociální služby tak, aby klienti mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, a mohli udržovat sociální vazby se svým okolím. Pomoc, podpora a péče vychází z individuálních potřeb klientů, zaměřuje se na podporu jejich samostatnosti a neprohlubuje závislost na sociální službě.

Novinky a jiné zajímavosti

Co se u nás děje nového? 

Listopad 27 2023

Děkujeme za podporu střediska ve Starém Městě

Děkujeme za podporu střediska Staré Město NF Tesco a NROS

Listopad 6 2023

Měníme název a webové stránky

Vážení příznivci sociálních služeb, rádi bychom Vás touto cestou informovali o změně názvu naší společnosti. Již nás...

Říjen 10 2023

Změny ve stáří a jejich simulace gerontooblekem

Naše kolegyně ze střediska Praha západ vyrazily na kurz Změny ve stáří a jejich simulace gerontooblekem. 

Únor 14 2023

Děkujeme za podporu Kraje Vysočina

Díky podpoře Kraje Vysočina jsme pořídili služební automobil, zvýšili tak kvalitu a dostupnost služeb, a to i v...

Listopad 26 2022

Adventní sbírka pro Včelku

Je tady první adventní neděle. A my na vás máme prosbu.

Listopad 21 2022

Odpověď na přání

V létě poslaly děti 5. B ZŠ a MŠ Jižní přáníčka seniorům a nedávno přišla první odpověď. 

Listopad 17 2022

Světový den STOP dekubitům

Světový den STOP dekubitům každoročně upozorňuje na riziko ohrožující především nepohyblivé pacienty, kteří dlouho...

Listopad 14 2022

Světový den diabetu 2022

Od roku 1991 si každoročně 14. listopadu připomínáme Světový den diabetu (World Diabetes Day) vyhlašovaný World...

Listopad 4 2022

Co znamená slovo "domov"?

Položíte-li tuto otázku jak sobě, tak lidem ve svém okolí, zcela jistě se dočkáte rozličných odpovědí. Žádnou nelze...

Říjen 26 2022

Veletrh sociálních služeb v Prostějově

Nedávno se v Prostějově uskutečnil svátek seniorů. Akce se konala v tamním Společenském domě. 

Říjen 21 2022

Včelka slaví 6 let

Dnešní den je pro nás výjimečný, a proto bychom jej alespoň takto moc rádi sdíleli s vámi všemi – dnešek je totiž...

Říjen 18 2022

Naše Včelky - Michaela Brožová

Michaela Brožová je sociální pracovnice v naší pražské pobočce. A také další, kterou si představíme v rámci seriálu...